VPTZ – de laatste levensfase

VPTZ staat voor Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg. Een grote meerderheid van de mensen wil het afscheid van het leven thuis, in de eigen vertrouwde omgeving, laten plaatsvinden. Getrainde vrijwilligers bieden ondersteuning en begeleiding aan mensen in hun laatste levensfase. Tijd en aandacht voor de cliënt en het welbevinden van de terminale persoon staat voorop. Zijn of haar wensen zijn leidend.

Onze vrijwilligers bieden een luisterend oor, zijn gesprekspartner, helpen met persoonlijke verzorging, kunnen waken aan het bed of zijn aanwezig om de mantelzorger te vervangen. Het zijn sterk betrokken, ruimhartige mensen met een persoonlijke motivatie iets te willen betekenen voor mensen in de laatste levensfase.

De hulpvraag start met een gesprek met één van onze coördinatoren. Daarin wordt besproken wat uw wensen zijn, hoeveel hulp er nodig of gevraagd wordt en op welke dagen en tijdstippen. Na dit gesprek zoekt De Brug naar een goede match tussen cliënt en vrijwilliger, zodat beiden zich prettig kunnen voelen in het contact.

Mantelzorgers

Om te voldoen aan de wens zo lang als mogelijk thuis te blijven is ondersteuning van naasten, vrienden en kennissen nodig. Maar deze mensen, mantelzorgers genoemd, kunnen overbelast raken. Ze hebben naast het mantelzorgen, met mogelijke emotionele betrokkenheid, meestal nog een werkzaam leven en/of een eigen gezin. Het is daarom moeilijk nog tijd voor jezelf te vinden of te nemen in de periode van intensieve zorg voor een naaste in de laatste levensfase. De hulp van een vrijwilliger kan ook gevraagd worden om de mantelzorger te ontlasten, zodat deze het mantelzorgen beter en langer kan volhouden.

Inzet vrijwilliger

De vrijwilligers worden in de regel 1 dagdeel per week ingezet maar afhankelijk van de situatie kan meer ondersteuning geboden worden. Meestal in de ochtend of middag en soms ’s avonds. We verzorgen geen inzetten in de nacht.

De inzet van de vrijwilligers vindt plaats naast de professionele zorg en vervangt deze niet. De vrijwilligers mogen geen medische- en/of verpleegkundige handelingen verrichten evenals zware huishoudelijke taken.

Een VPTZ vrijwilliger van De Brug kan worden ingezet:

  • in de thuissituatie
  • in hospice Daniken
  • in een instelling (Vivantes Ouderenzorg, Zuyderland ziekenhuis, Daelzicht)

De aanwezigheid van een vrijwilliger van De Brug wordt niet alleen door onze cliënten, maar ook door mantelzorgers als zeer prettig en ondersteunend ervaren.

Kosten

Er zijn voor hulpvragers geen kosten verbonden aan de inzet van de vrijwilliger(s). De kosten die gemaakt worden voor de inzet van vrijwilliger in de laatste levensfase worden gesubsidieerd door het ministerie van volksgezondheid.

Regio

Vrijwilligers worden ingezet binnen Gemeente Sittard-Geleen, Beek, Stein, Echt-Susteren en voormalig gemeente Schinnen.

Wilt u graag ondersteund worden door een vrijwilliger? Neem dan contact op met De Brug voor het plannen van een intakegesprek.

Interesse om vrijwilliger in de laatste levensfase te worden?

Het werken als vrijwilliger in de laatste levensfase vraagt specifieke kwaliteiten van je. Bijvoorbeeld: op je gemak voelen bij mensen in de laatste fase, een goed inlevingsvermogen en het vermogen je eigen normen en waarden tijdelijk te parkeren. Het is ook schakelen tussen gepaste afstand en warme nabijheid.
Dit werk geeft ook veel: je kunt echt iets betekenen voor mensen in een kwetsbare fase. Je wordt toegelaten in een belangrijke periode van iemands leven, waar sprake is van openheid en dankbaarheid, maar ook van boosheid en verdriet. De vrijwilligers ervaren dit als een waardevolle toevoeging en verrijking van hun leven.

Als vrijwilliger volg je, naast de introductietraining van De Brug, de basiscursus VPTZ van een aantal dagdelen. Na het 1e jaar bieden we je vervolgopleidingen bij de landelijke VPTZ academie. Verder krijg je uitnodigingen voor lezingen en themabijeenkomsten van het netwerk palliatieve zorg. Soms heb je geen inzet en soms enkele achter elkaar. Uiteraard ben je vrij op vakantie te gaan.

Heb je belangstelling om je in te zetten als VPTZ vrijwilliger neem dan contact op met De Brug voor het plannen van een kennismakingsgesprek.

Heb je vragen of wil je meer informatie?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op via thcdebrug@knooppuntinformelezorg.nl of T. 046 – 750 84 10.

Deel deze pagina, kies het sociale platform!

VRIJWILLIGERS MET EEN GLIMLACH