Alzheimer Café Sittard-Geleen succesvol!

Op 21 september 2023 (óók Wereld Alzheimer dag!) werd in Sittard-Geleen het Alzheimer Café weer geopend.

Na jaren van afwezigheid vond er weer een Alzheimer Café avond plaats in Sittard-Geleen. Bij de start van het vernieuwde Café, waarbij mensen met dementie, hun naasten, familie, vrijwilligers en beroepskrachten welkom zijn, waren ongeveer 35 aanwezigen. Tijdens de bijeenkomst zijn verschillende vormen van
dementie behandeld, er zijn ervaringen uitgewisseld en er werden tips gedeeld over waar u hulp en advies in de regio kunt vinden.

Wij kijken terug op een informatieve en succesvolle avond. Marion Vromen nam de circa 35 aanwezigen mee in het thema dementie. Tevens hebben de organisatoren geïnventariseerd welke onderwerpen u in de toekomst graag besproken wil zien.

Volgende bijeenkomst

Datum: dinsdag 21 november 2023
Locatie: gemeenschapsaccommodatie Odasingel 90 in Sittard
Tijdstip: 19.30 uur tot 21.00 uur, zaal open vanaf 19.00 uur

Het thema van deze avond is het omgaan dementie. Hierover gaan we het gesprek aan.
Deze avond krijgt u o.a. uitleg over vormen van dementie en waar hulp en advies in de regio te vinden is. Er is uiteraard tijd voor vragen.
Wilt u nadere informatie? Dan kunt u contact opnemen met

Ria Schrijen; r.schrijen@thcdebrug.nl