door Ria Schrijen, coördinator Dementie

Een tijdje geleden was ik op een bijeenkomst van Steunpunt Mantelzorg waar de documentaire Wei gedraaid werd voor mantelzorgers. Wei is niet alleen een film over dementie en mantelzorg, maar tevens een liefdevol verhaal over de vergankelijkheid van het leven. Tijdens de gesprekken die ik daarna had met de mantelzorgers werd mij heel goed duidelijk hoe belangrijk het is om juist in de beginfase van de dementie al een vrijwilliger in te zetten.

Wanneer er nog geen hulp nodig is, vraag hulp

In de fase dat de persoon met dementie nog aan gewone dagelijkse activiteiten kan deelnemen, is hij of zij ook nog in staat om nieuwe mensen in zijn leven toe te laten en er vertrouwd mee te worden. In deze fase is er vaak ook nog geen sprake van dagbesteding.

En daar ligt meteen het probleem, want in deze fase kan de mantelzorger nog veel zelf en is er geen hulp nodig. Het is dan ook heel begrijpelijk dat er in deze fase nog geen aandacht voor hulp of zorg is. De mantelzorger is nog niet overbelast en de noodzaak is er niet. Veel mantelzorgers vinden dan ook dat ze het in deze fase allemaal zelf moeten kunnen.

Op het moment dat het steeds minder prettig voelt om de persoon met dementie alleen thuis te laten als je een boodschap gaat doen of gaat sporten of je gewoon even een moment voor jezelf nodig hebt, komt pas het besef dat er hulp nodig is.

En dat is meestal te laat…

Ten eerste is het namelijk vaak zo dat er bij zowel de informele als formele zorg een wachttijd is. Er gaat dus weer extra tijd overheen voordat de hulp concreet voorhanden is. Daarnaast is het proces van dementie dan al verder gevorderd waardoor het voor de persoon met dementie al snel teveel is. Meestal wordt er dan van meerdere kanten tegelijk hulp en zorg ingeschakeld. Dit betekent veel vreemde gezichten in een korte tijd en dat kan heel verwarrend en zelfs beangstigend zijn voor iemand met dementie.  In deze fase van de dementie wordt het ook moeilijker om nog een vertrouwensband met een vrijwilliger op te bouwen.

Belang van een vrijwilliger

En dat terwijl (nieuwe) sociale contacten essentieel zijn om het korte geheugen te blijven stimuleren. Sociale contacten onderhouden en uitbreiden heeft een positief effect omdat het voor prikkels zorgt die het geheugen stimuleren.

Aanmelden

Dus bij deze een oproep aan alle mantelzorgers. Helaas wordt een persoon met dementie niet meer beter en zal er steeds meer zorg van u als mantelzorger gevraagd worden. Dat wetende, meldt u nu alvast aan bij De Brug voor een vrijwilliger. De vrijwilliger groeit met u en de persoon met dementie mee en is er voor wanneer het écht nodig is.

Meld u aan