Dementie – Spaar mooie momenten

Vergeetachtigheid of…

Ans zegt tegen haar man Jacob: “Wil jij even een paar boodschappen gaan doen? We hebben eieren, thee, bloemkool en aardappelen nodig.” Jacob is graag buiten en hij vindt het geen enkel probleem om even naar de winkel te gaan. Als hij terug komt zet hij de boodschappen in de keuken, een lekker kaasje, crackers en thee. Zijn vrouw Ans vraagt: “Waar is de rest?” Jacob schrikt: “Oei, ik kwam de buurman van hier tegenover tegen en daardoor ben ik een paar dingen vergeten.”

Herkent u dit? Vergeetachtigheid en gedragsveranderingen kunnen veel verschillende oorzaken hebben. Het kan grote invloed hebben of u weet of u met dementie te maken heeft. Met een diagnose heeft u namelijk recht op hulp en ondersteuning, bijvoorbeeld door een casemanager. Bespreek dit met uw huisarts.

Meld u aan voor hulp

Alzheimer Café Sittard-Geleen
21 november

Op dinsdag 21 november 2023 vindt opnieuw het Alzheimer Café in Sittard plaats.

U bent van harte welkom bij dit ontmoetingspunt voor mensen met dementie, hun naasten, familie, vrienden en andere belangstellenden.

Klik hier voor meer informatie.

Ontwikkelingen

Dementie is een aandoening waarbij de verwerking van informatie in de hersenen verstoord is en mensen geestelijk achteruit gaan. De verschijnselen worden geleidelijk zo ernstig dat ze het dagelijks functioneren sterk belemmeren. Iemand verliest steeds meer grip op de wereld. 1 op de 5 mensen krijgt dementie en dit zal alleen nog maar toenemen.

Mantelzorgers

U, als mantelzorger, bent onmisbaar voor uw naaste. Helaas is er bij 1 op de 7 mantelzorgers sprake van (gevoelens van) overbelasting. Gevoelens van schuld, machteloosheid, bang om het niet goed te doen komen vaak voor. Het lukt mantelzorgers niet goed om tijd voor zichzelf te nemen, daarom is het van belang dat mantelzorgers hun grens op tijd aangeven. Vraag op tijd om ondersteuning want u hoeft het niet alleen te doen. De zorgbelasting kan consequenties hebben voor uw hele sociale leven, sociale contacten kunnen verminderen.

Een vrijwilliger van De Brug

De hulpvraag start met een gesprek met één van onze coördinatoren. Daarin wordt besproken wat uw wensen zijn, hoeveel hulp er nodig of gevraagd wordt en op welke dagen en tijdstippen. Na dit gesprek zoekt De Brug naar een goede match tussen cliënt en vrijwilliger, zodat beiden zich prettig kunnen voelen in het contact.

Wat voegt een vrijwilliger van De Brug toe aan het leven van iemand met dementie?

Aandacht; dat iemand tijd voor je heeft en naar je luistert, begrip, respect, zingeving.

Een vrijwilliger kan helpen het sociaal isolement te doorbreken. De Brug zoekt naar iemand die goed bij u en uw naaste past. Bij het matchen kijken wij naar vroegere gewoontes, welk beroep heeft iemand uitgeoefend en welke hobby’s en interesses waren er?

Een vrijwilliger bezoekt u 1x per week of 1x per 2 weken, bij voorkeur op een vaste dag en tijdstip voor maximaal 4 uur. De vrijwilliger kan meehelpen om zoveel mogelijk activiteiten uit het dagelijks leven te behouden. zoals bijvoorbeeld meegaan naar de stad, boodschappen doen, wandelen. Samen kunnen ze herinneringen ophalen door bijv. foto’s te kijken of gewoon te praten over vroeger. Een vrijwilliger kan zorgen voor aangename en ontspannen momenten en heeft ook voor de mantelzorger een luisterend oor. Het ontlasten van u als mantelzorger vinden wij heel belangrijk.

Kosten

Er zijn voor hulpvragers geen kosten verbonden aan de inzet van een vrijwilliger. De kosten voor de inzet van een vrijwilliger Dementie worden gesubsidieerd door de gemeente Sittard-Geleen, voormalig gemeente Schinnen en gemeente Beek.

Regio

U kunt contact met ons opnemen voor een vrijwilliger Dementie wanneer u woonachtig bent binnen de gemeente Sittard-Geleen, voormalig gemeente Schinnen of Gemeente Beek.

Wilt u graag ondersteund worden door een vrijwilliger? Neem dan contact op met De Brug voor het plannen van een intakegesprek.

Interesse om vrijwilliger Dementie te worden?

Mensen met dementie in de thuissituatie bezoeken vraagt specifieke kwaliteiten van je. Bijvoorbeeld: op je gemak voelen bij mensen met dementie, volledig kunnen afstemmen op iemand anders, het vermogen je eigen mening tijdelijk te parkeren.
Dit werk geeft ook veel: je kunt echt iets betekenen voor mensen in deze kwetsbare fase en hun mantelzorgers.

Als vrijwilliger volg je, naast de introductietraining van De Brug, de basiscursus Dementie van 2 dagdelen en eventueel de verdiepingscursus Dementie van 1 dagdeel. Verder krijg je uitnodigingen voor lezingen en themabijeenkomsten omtrent dementie. Je bezoekt bij voorkeur 1x per week of anders 1x per 2 weken, maximaal 4 uur, dezelfde cliënt.

Heb je belangstelling om je in te zetten als vrijwilliger dementie neem dan contact op met De Brug voor het plannen van een kennismakingsgesprek.

Meld je aan als vrijwilliger

Heb je vragen of wil je meer informatie?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op via info@thcdebrug.nl of 046-458 1066.

Deel deze pagina, kies het sociale platform!