Afscheid Nicole Stadhouder

Niks moet, niksen mag.

Na 15 jaar bij de gemeente Sittard-Geleen te hebben gewerkt nam ik in 2010 een damesmodezaak over. Een geheel nieuwe wending in mijn loopbaan. In deze tijd leerde ik veel nieuwe mensen kennen en met trots kan ik stellen dat wij mėér dan een winkel waren. Bijna alle dames dronken koffie bij ons en gingen de verhalen over de tafel. Toch had ik meer uitdaging nodig! En omdat de mode in de winter donker van kleur is, de winkel dus ook donkerder oogde en ik daar niet zo goed tegen kon, besloot ik een baan erbij te zoeken. Ik wilde graag een maatschappelijk nuttige functie waarbij ik mijn netwerk en management vaardigheden goed zou kunnen gebruiken. Die vond ik bij Vrijwilligersorganisatie De Brug. Ik mocht in januari 2017 leiding gaan geven aan een super gemotiveerd, deskundig en ervaren team.

Logo NPZWM

Het eerste wat ik opmerkte bij mijn start was dat al het werk werd gedaan vanuit het oogpunt van de cliënten. Natuurlijk is deze groep heel erg belangrijk voor De Brug. Maar had men een aantal jaren daarvoor er niet voor gekozen om de officiële naam “ThuisHulpCentrale De Brug” te wijzigen in een werknaam: “Vrijwilligersorganisatie De Brug”?

Daarom was ik van mening dat er gewerkt zou moeten worden niet vanuit het oogpunt van cliënten, maar de vrijwilligers moesten centraal komen te staan. Vrijwilligers zijn immers het goud en werkkapitaal van De Brug. Gelukkig was het bestuur van De Brug, overigens bestaande uit allemaal vrijwilligers, het hiermee eens.

Als je uitgaat van de vrijwilligers moeten de werkprocessen natuurlijk wel veranderd worden. Dit is gelukt met medewerking van het enthousiaste en gedreven team. Weliswaar hebben er toen wat personele wisselingen plaatsgevonden, maar dat brengt ook weer nieuwe kansen en een frisse wind met zich mee.
Een ander idee was om te gaan werken met “vrijwillige intakers”. Dit zijn welwillende vrijwilligers die de algemene intakes verrichten waardoor het professionele team (nog) meer tijd krijgt om aandacht te schenken aan de vrijwilligers.

In de loop van de jaren heb ik, in samenwerking met het bestuur en het team, veel zaken veranderd en nieuwe ideeën ingebracht. Niet altijd even gemakkelijk om iedereen te overtuigen maar mijn uitgangspunt is steeds geweest, “ stilstand is achteruitgang”! Het belang van De Brug als organisatie heeft voor mij altijd voorop gestaan.

In mei 2022 bood het bestuur mij een nieuwe uitdaging aan. Die van kwartiermaker van het Inloophuis voor mensen met beginnende dementie. Een geweldig initiatief voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Ziekte mijnerzijds heeft ertoe geleid dat ik deze opdracht later ben gestart dan vooraf de bedoeling was. En helaas kan ik de klus niet volbrengen omdat ik met ingang van 1 juni jongstleden met prepensioen ben gegaan. Hopelijk wordt dit nieuwe initiatief in de nabije toekomst op de een of andere wijze toch opgepakt.

Tot slot wil ik ook nog het project “Fietsen Alle Jaren, riksja’s voor de Westelijke Mijnstreek”, noemen, waarvan ik, namens De Brug, een van de medeoprichters ben. Een geweldig project dat iedereen nog eens de wind door de haren wil laten voelen. Een project dat ik een warm hart toedraag.

Graag wil ik besluiten door alle vrijwilligers, mijn collega’s, de bestuursleden en mijn netwerkpartners hartelijk te bedanken voor de prettige samenwerking in de afgelopen 6 jaar. En wie weet komen we elkaar nog eens tegen!

Met hartelijke groeten
Nicole Stadhouder

VRIJWILLIGERS MET EEN GLIMLACH